Gönül Dili Hal Şivesi / 2019 Ekim

Gönül Dili Hal Şivesi / 2019 Ekim

4 0 about 1 year ago
Beyan bir anahtarsa, o anahtarla açılan
ışıktan dünyanın adı gönüldür. Her
sözün kıymeti onun gönül ile irtibatı ölçüsündedir. Bence dil ve dudakla
ifade edilen şeyler sadece gönül beyanının bir
gölgesinden ibarettir. Ne var ki, Hak kelâmının bir izdüşümü sayılan gönül dilini de ancak
ona açık duranlar ve ondan yükselen nefesleri
duyanlar anlarlar. Mantık, muhâkeme, üslup,
meânî kurallarına riayet söz cevherinin önemli
unsurlarıdır.. evet, beyanın birer rengi, deseni,
şivesi kabul edilen ... See More

Find us on Facebook